Παραπομπή APA

ΤΖΑΛΛΑΣ Α. (1984). Μονάδα απόληψης αλάτων από γεωθερμικά ρευστά της Μήλου. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Παραπομπή Chicago Style

ΤΖΑΛΛΑΣ Α. Μονάδα απόληψης αλάτων από γεωθερμικά ρευστά της Μήλου. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1984.

Παραπομπή MLA

ΤΖΑΛΛΑΣ Α. Μονάδα απόληψης αλάτων από γεωθερμικά ρευστά της Μήλου. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1984.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.