ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ DIESEL τόμος 1

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουσούρας Ε.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Στοιχεία έκδοσης: ΑΘΗΝΑ : [χ.ο.] , 1985
Θέματα:

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 623.87236Β

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 623.87236ΒΟΥ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη