Παραπομπή APA

Μαρμαράς Ε. (1985). Αστική πολυκατοικία της μεσοπολεμικής Αθήνας: θεσμικό πλαίσιο. Αθήνα: ΕΜΠ.

Παραπομπή Chicago Style

Μαρμαράς Ε. Αστική πολυκατοικία της μεσοπολεμικής Αθήνας: θεσμικό πλαίσιο. Αθήνα: ΕΜΠ, 1985.

Παραπομπή MLA

Μαρμαράς Ε. Αστική πολυκατοικία της μεσοπολεμικής Αθήνας: θεσμικό πλαίσιο. Αθήνα: ΕΜΠ, 1985.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.