Κατασκευαστική διαμόρφωση πατωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννακόπουλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ