Οικονομοτεχνική σύγκριση αμφιερειστης γέφυρας συνήθους ανοίγματος με κατάστρωμα από ορθοτροπή πλάκα και άλλων δυνατών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ., Ανδρής Γ.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.2Τ