Αναγνώριση των χρήσεων γης με τηλεπισκοπικές τεχνικές τόμος 1

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καρακάσης Α., ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ.ΑΤΜ - Εργ. Φωτογραμμετρίας.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ