Συμβολή εις την αυστηράν καμπτικήν λύσιν χθαμάλου υπερβολικού παραβολοειδούς κελυφωτού σχηματισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Κατηγορία Υλικού: Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1971
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.17762 Β