Παραπομπή APA

(1986). Σεισμοί της Καλαμάτας του ΣΕΠ 86: αποτελέσματα από την ανάλυση των επιταχυνσιογραφημάτων, συσχετισμός με τον αντισεισμικό κανονισμό. Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Σεισμοί της Καλαμάτας του ΣΕΠ 86: αποτελέσματα από την ανάλυση των επιταχυνσιογραφημάτων, συσχετισμός με τον αντισεισμικό κανονισμό. Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ, 1986.

Παραπομπή MLA

Σεισμοί της Καλαμάτας του ΣΕΠ 86: αποτελέσματα από την ανάλυση των επιταχυνσιογραφημάτων, συσχετισμός με τον αντισεισμικό κανονισμό. Θεσσαλονίκη: ΤΕΕ, 1986.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.