Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος από την βιομηχανική ρύπανση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΣΤΥ., Φίλης Κωνσταντίνος.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Εργ. Ανόργανης Χημείας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1986
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ