Εγχειρίδιον γενικής γεωλογίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αυγουστίδης Σ. Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1969 (μέρος Ι) 1973 (μέρος ΙΙ)
Όνομα μέρους:Γεομορφολογία (μέρος Ι)
Ενδογενετικαί διεργασίαι (μέρος ΙΙ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 551 A
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 550 Α
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 551 ΑΥΓ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη