Εγχειρίδιον γενικής γεωλογίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αυγουστίδης Σ. Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1969 (μέρος Ι) 1973 (μέρος ΙΙ)
Όνομα μέρους:Γεομορφολογία (μέρος Ι)
Ενδογενετικαί διεργασίαι (μέρος ΙΙ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ