Παραπομπή APA

(1984). Πολυεπιστημονική μελέτη επί της εργασίας κατά βάρδιες και των σχετικών καινοτομιών στην χαρτοβιομηχανία: συνοπτική έκθεση. Dublin.

Παραπομπή Chicago Style

Πολυεπιστημονική μελέτη επί της εργασίας κατά βάρδιες και των σχετικών καινοτομιών στην χαρτοβιομηχανία: συνοπτική έκθεση. Dublin, 1984.

Παραπομπή MLA

Πολυεπιστημονική μελέτη επί της εργασίας κατά βάρδιες και των σχετικών καινοτομιών στην χαρτοβιομηχανία: συνοπτική έκθεση. Dublin, 1984.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.