Τακτοποίηση σιδηροτροχιών με γεωδαιτικές μεθόδους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλεξανδρόπουλος Α., ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤ., Ψαρουδάκης Μιχ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ