Η εφαρμογή της ορθοφωτογραφίας στο κτηματολόγιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζαχαριάς Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ.ΑΤΜ - Εργ. Φωτογραμμετρίας.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ