Ελληνική βιβλιογραφία 1466-1800

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ακαδημία Αθηνών
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών , 1984 (τ.Α΄) 1986 (τ.Β΄)
Σειρά:Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 48
Όνομα μέρους:Αλφαβητική και αριθμητική ανακατάταξις (τ.Α΄)
Προσθήκαι, συμπληρώσεις, διορθώσεις (τ.Β΄ Παράρτημα)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ