Στάθμευση και επιλογή μέσου μεταφοράς σε πανεπιστήμια εφαρμογή στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δόντας Αλ., Παπαθεοδωράκης Γεώργιος.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής.
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , 1988
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 388.4Δ