Παραπομπή APA

(1989). Ελλάδα 1936-1944: δικτατορία - κατοχή - αντίσταση: πρακτικά Α΄Διεθνούς συνεδρίου σύγχρονης ιστορίας. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Ελλάδα 1936-1944: δικτατορία - κατοχή - αντίσταση: πρακτικά Α΄Διεθνούς συνεδρίου σύγχρονης ιστορίας. Αθήνα, 1989.

Παραπομπή MLA

Ελλάδα 1936-1944: δικτατορία - κατοχή - αντίσταση: πρακτικά Α΄Διεθνούς συνεδρίου σύγχρονης ιστορίας. Αθήνα, 1989.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.