Ελλάδα 1936-1944 δικτατορία - κατοχή - αντίσταση: πρακτικά Α΄Διεθνούς συνεδρίου σύγχρονης ιστορίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΤΕ Μορφωτικό Ινστ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΑΦΟΡΑ
Φυσική περιγραφή:947σ. : πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Κωδικός DEWEY:949.5074 - (Ιστορία - Ελλάδα - 1935 εως 1967)
DEWEY Γενικού θέματος:900 - (ΔΙΑΦΟΡΑ)