Παραπομπή APA

(1989). Μεταποιητική βιομηχανία: πληροφορική - ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, μεταφορικά μέσα. Αθήνα: ΚΕΠΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Μεταποιητική βιομηχανία: πληροφορική - ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, μεταφορικά μέσα. Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1989.

Παραπομπή MLA

Μεταποιητική βιομηχανία: πληροφορική - ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, μεταφορικά μέσα. Αθήνα: ΚΕΠΕ, 1989.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.