Συντήρηση γεφυρών από ωπλισμένο σκυρόδεμα (1989: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγκριση γεφυρών από ωπλισμένο σκυρόδεμα εισηγήσεις σεμιναρίου, ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια