Φωτοχημεία αζωξυβενζολίων. Μηχανισμός φωτομεταθέσεως αζωξυβενζολίου προς 2-υδροξυ-αζωβενζόλιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: ΤΣΟΚΑΣ ΑΛΕ.
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1979
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 541.35ΤΣ