Στατική επίλυσις εσχαρών εδραζομένων επί ελαστικού εδάφους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1962
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ