Παραπομπή APA

Σελιανίτης Χ. (1990). Προσδιορισμός φασμάτων σχεδιάσεως και κυματικού δυναμικού ελληνικών θαλασσών: τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Σελιανίτης Χ. Προσδιορισμός φασμάτων σχεδιάσεως και κυματικού δυναμικού ελληνικών θαλασσών: τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος. Αθήνα, 1990.

Παραπομπή MLA

Σελιανίτης Χ. Προσδιορισμός φασμάτων σχεδιάσεως και κυματικού δυναμικού ελληνικών θαλασσών: τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος. Αθήνα, 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.