Εκπομπές οχημάτων & πρόβλεψη συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης Σύνδεση τιμών δομκιμων προσομοίωσης για την περίπτωση της Αθήνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μέγγος Φωτ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ