Επιστημονική επετηρίδα 1985-1990 τόμος 2

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Έκδοση:
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ