Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ