Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία Ιανουάριος-Ιούνιος 1990

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ