Νέφος και αυτοκίνητο (1989:Αθήνα) Πρακτικά διημερίδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Νέφος και αυτοκίνητο, ΕΚΑ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΚΑ , 1989
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ