Βελτιστοποίηση της εκχύλισης λατεριτών με θειϊκό οξύ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1989
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ