Περιγραφή τεκμηρίου:8 εισηγήσεις σεμιναρίου
Φυσική περιγραφή:πολλ. αρ. : πιν.,σχ.
Κωδικός DEWEY:628.162 - (Επεξεργασία νερού:Υγειονομική μηχανική)
628.54 - (Βιομηχανικά απόβλητα:Υγειονομική μηχανική)
628.3 - (Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική)
628.2 - (Αποχέτευση και λύματα:Υγειονομική μηχανική)
628.742 - (Διάθεση γεωργικών λυμάτων:Υγειονομική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)