Παραπομπή APA

Γιάγκος Α. (1990). Two-dimensional two-phase elasto-plastic seismic response of earth dams: A dissertation presented to the faculity of princeton Univ.in Candidacy... [s.l.].

Παραπομπή Chicago Style

Γιάγκος Α. Two-dimensional Two-phase Elasto-plastic Seismic Response of Earth Dams: A Dissertation Presented to the Faculity of Princeton Univ.in Candidacy... [s.l.], 1990.

Παραπομπή MLA

Γιάγκος Α. Two-dimensional Two-phase Elasto-plastic Seismic Response of Earth Dams: A Dissertation Presented to the Faculity of Princeton Univ.in Candidacy... [s.l.], 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.