Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών ενανθράκωσης του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού και των επιπτώσεων στην ανθεκτικότητά του οπλισμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδάκης Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ.
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ