Παραπομπή APA

Διαμαντίδης Δ. (1990). Αναγνώριση - αναγωγή πολυφασματικών σκηνών δορυφόρων τηλεπισκόπησης LandSat. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Διαμαντίδης Δ. Αναγνώριση - αναγωγή πολυφασματικών σκηνών δορυφόρων τηλεπισκόπησης LandSat. Ξάνθη, 1990.

Παραπομπή MLA

Διαμαντίδης Δ. Αναγνώριση - αναγωγή πολυφασματικών σκηνών δορυφόρων τηλεπισκόπησης LandSat. Ξάνθη, 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.