Αναγνώριση - αναγωγή πολυφασματικών σκηνών δορυφόρων τηλεπισκόπησης LandSat

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Διαμαντίδης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Τομ. Ενέργειας.
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Φυσική περιγραφή:πολλ.αρ. : πίν., σχ.
Κωδικός DEWEY:526.9823 - (Αεροφωτογραφιες:Φωτογραμμετρια)
526.9823 - (Τηλεπισκοπηση:Φωτογραμμετρια)
DEWEY Γενικού θέματος:526 - (ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)