Παραπομπή APA

(1992). Ανάπτυξη και σχεδιασμός: Διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Παραπομπή Chicago Style

Ανάπτυξη και σχεδιασμός: Διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1992.

Παραπομπή MLA

Ανάπτυξη και σχεδιασμός: Διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.