Εσοδα των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος σειρά πρώτη παλαιότερων κειμένων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988 (τ.1-3) 1992 (τ.4-6)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ