Εσοδα των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος σειρά πρώτη παλαιότερων κειμένων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988 (τ.1-3) 1992 (τ.4-6)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Φυσική περιγραφή:6 τόμοι ; 42σ. (τ.1) ; 40σ. (τ.2) ; 44σ. (τ.3) ; 37σ. (τ.4) ; 41σ. (τ.5) ; 32σ. (τ.6)
Κωδικός DEWEY:352.0495 - (Τοπικη αυτοδιοικηση-Ελλαδα)
DEWEY Γενικού θέματος:352 - (ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ)