Παραπομπή APA

Steinboeck Hans. Εισαγωγή στην τεχνική του μικροϋπολογιστή. Αθήνα: Παπαζήση.

Παραπομπή Chicago Style

Steinboeck Hans. Εισαγωγή στην τεχνική του μικροϋπολογιστή. Αθήνα: Παπαζήση.

Παραπομπή MLA

Steinboeck Hans. Εισαγωγή στην τεχνική του μικροϋπολογιστή. Αθήνα: Παπαζήση.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.