Ανάλυσις οικοδομικών εργασιών Μετά πλήθους οδηγιών χρησίμων διά τον ενδεδειγμένον τρόπον δομήσεως, μετά κανόνων διά την επιμέτρησιν των εκτελουμένων έργων και πινάκων διά την προμέτρησιν των απαιτουμένων υλικών και ωρών εργασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζώρας Φραγκίσκος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι : Σιδέρης Α. , 1947
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ