Διερεύνηση της ρύπανσης του κόλπου της Ελευσίνας με ψηφιακές τηλεπισκοπικές μεθόδους

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοντούλης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Τοπογραφίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.9823 Κ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη