Χρονολόγηση αρχαίων κεραμικών με θερμοφωταύγεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολάου Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Εργ. Φυσικοχημείας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ