Παραπομπή APA

Νικολάου Ζ. Χρονολόγηση αρχαίων κεραμικών με θερμοφωταύγεια. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Νικολάου Ζ. Χρονολόγηση αρχαίων κεραμικών με θερμοφωταύγεια. Αθήνα.

Παραπομπή MLA

Νικολάου Ζ. Χρονολόγηση αρχαίων κεραμικών με θερμοφωταύγεια. Αθήνα.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.