Χρονολόγηση αρχαίων κεραμικών με θερμοφωταύγεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολάου Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Εργ. Φυσικοχημείας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:100σ. : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.100
Κωδικός DEWEY:660.2842 - (Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
660.28427 - (Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική)
930.1028 - (Αρχαιομετρια)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)