Παραπομπή APA

Πατιάς Πέτρος. (1995). Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Πατιάς Πέτρος. Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη, 1995.

Παραπομπή MLA

Πατιάς Πέτρος. Σύγχρονες φωτογραμμετρικές πρακτικές σε εφαρμογές αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας. Θεσσαλονίκη, 1995.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.