Παραπομπή APA

(1983). Batiment et travaux publics: Compte rendu des travax. Ottawa: ISSA International Social Security Association.

Παραπομπή Chicago Style

Batiment Et Travaux Publics: Compte Rendu Des Travax. Ottawa: ISSA International Social Security Association, 1983.

Παραπομπή MLA

Batiment Et Travaux Publics: Compte Rendu Des Travax. Ottawa: ISSA International Social Security Association, 1983.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.