Μεταβολές των χρήσεων γης σε τμήμα της ευρύτερης αστικής περιοχής της Αθήνας τα τελευταία πενήντα χρόνια η συμβολή της φωτοερμηνείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραμόσχος Π., Μαμάτης Γ., Ρόκος Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Εργ. Κτηματολογίου & Αναδασμού
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 2337