Διαπίστωση τιμών του εξαμήνου 1991 κοινοποίηση αποσπάσματος 49ου πρακτικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ