ΤΟΤΕΕ 2491/86 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ:ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γερόλυμπος Λ., Παπαϊωάννου Ε., Ρούτουλας Α.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Στοιχεία έκδοσης: ΑΘΗΝΑ : ΤΕΕ , 1987
Έκδοση:
Θέματα:

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΟΤΕΕ 2491/86

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 Τ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 Τ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 T

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 Τ

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: 693.8 ΤΕΧ
693.8 ΤΕΧ

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 Τ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΟΤΕΕ 2491/86

ΤΕΕ-Μαγνησίας - Βιβλιοθήκη Βόλου

Ταξιθετικός Αριθμός: 692.3026 T