ΤΟΤΕΕ 2491/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γερόλυμπος Λ., Παπαϊωάννου Ε., Ρούτουλας Α.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση ΕΗ1, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άγνωστο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1987
Έκδοση:
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ