ΤΟΤΕΕ 2411/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα διανομή κρύου-ζεστού νερού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.Κ.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση ΕΗ1, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άγνωστο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1987
Έκδοση:
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ