Παραπομπή APA

Παπαδάκης Ι. (1981). Σύγχρονα προβλήματα ρυπάνσεως ποσίμων νερών: Αξιολόγηση μικροβιολογικών εξετάσεων νερών Κρήτης.

Παραπομπή Chicago Style

Παπαδάκης Ι. Σύγχρονα προβλήματα ρυπάνσεως ποσίμων νερών: Αξιολόγηση μικροβιολογικών εξετάσεων νερών Κρήτης. 1981.

Παραπομπή MLA

Παπαδάκης Ι. Σύγχρονα προβλήματα ρυπάνσεως ποσίμων νερών: Αξιολόγηση μικροβιολογικών εξετάσεων νερών Κρήτης. 1981.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.