Σύγχρονα προβλήματα ρυπάνσεως ποσίμων νερών Αξιολόγηση μικροβιολογικών εξετάσεων νερών Κρήτης

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. ΤΕΛΟΣ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΥΓΕ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδάκης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υδάτινο δυναμικό Κρήτης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Υδάτινο δυναμικό Κρήτης (1981 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης
Λέξη-Κλειδί:Πόσιμο Νερό
Ρύπανση
Πρότυπα
Θεσμικό Πλαίσιο
Υγειονομική Μηχανική
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:σ.345-356
Περίληψη:Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. ΤΕΛΟΣ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ.(TE)